Tin tức hoạt động - Các hoạt động trước đây

Thông báo việc Chuyển toàn bộ doanh thu tiền bán vé của Khu Du Lịch từ ngày 22/04 đến ngày 02/05/2015 để thực hiện Chương trình Trái Tim Hằng Hữu

Thông báo về việc Chuyển toàn bộ doanh thu tiền bán vé của Khu Du Lịch từ ngày 22/04 đến ngày 02/05/2015 để thực hiện Chương trình Trái Tim Hằng Hữu
 

Đọc thêm
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư