Ti trợ x hội - Tài trợ giáo dục

Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung – Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung – Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Đọc thm

Trường U Minh Thượng, tại Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, thời gian: 2003

Trường U Minh Thượng, tại Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, thời gian: 2003

Đọc thm

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thời gian: 2002

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thời gian: 2002

Đọc thm

Trường Huỳnh Văn Lũy tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trường Huỳnh Văn Lũy tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đọc thm

Trường Võ Thị Sáu tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, năm tài trợ: 2003

Trường Võ Thị Sáu tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, năm tài trợ: 2003

Đọc thm

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, được xây dựng và hoàn thành năm 1996

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, được xây dựng và hoàn thành năm 1996.

Đọc thm
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư