Danh sách bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Nguyễn Phước Thắng - MS: 029

Ngày sinh: 01-01-2016

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Lê Phương Linh - MS: 028

Ngày sinh: 01-01-2015

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Phùng Gia Bảo - MS: 027

Ngày sinh: 01-01-2015

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Lê Bảo Kim - MS: 026

Ngày sinh: 01-01-2015

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Ngô Thị Ngọc Minh - MS: 025

Ngày sinh: 01-01-2015

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Phan Thị Mỹ Hạnh - MS: 024

Ngày sinh: 01-01-2015

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Đào xuân Bách - MS: 018

Ngày sinh: 01-01-2015

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Đặng Ngọc Kiên - MS: 023

Ngày sinh: 01-01-2016

Loại bệnh chữa trị: Mổ tim

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm
Page(s): 1  2  3  4  5  6
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư