Danh sách bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Cb Trương Thị LeCons - MS: 1523635

Ngày sinh: 01-01-2016

Loại bệnh chữa trị: Chuyển vị đại động

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Nguyễn Thanh Hoài - MS: 1474355

Ngày sinh: 01-01-2001

Loại bệnh chữa trị: Phỏng điện

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Nguyễn Hoàng Phúc - MS: 1500735

Ngày sinh: 01-01-2006

Loại bệnh chữa trị: Sốt xuất huyết Dengue nặng

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Cb Nguyễn Thị Kim Ngọc - MS: 1463726

Ngày sinh: 01-01-2016

Loại bệnh chữa trị: Tứ chứng Fallot

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Cb Thị Dương - MS: 1485847

Ngày sinh: 01-01-2015

Loại bệnh chữa trị: Tứ chứng Fallot

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Trần Nguyễn Ngọc Hân - MS: 1472211

Ngày sinh: 01-01-2016

Loại bệnh chữa trị: Thông liên thất - Hở 2 lá - V.phổi

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Cb Võ Thị Đào - MS: 1478138

Ngày sinh: 01-01-2016

Loại bệnh chữa trị: Tim bẩm sinh phức tạp

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Nguyễn Anh Thiệt - MS: 1468932

Ngày sinh: 01-01-2016

Loại bệnh chữa trị: Tim bẩm sinh phức tạp

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm
Page(s): 1  2  3  4  5  6  7  8
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư