Danh sách bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

VÕ TRỌNG NHÂN - MS: 119

Ngày sinh: 08-10-2015

Loại bệnh chữa trị: Thông liên nhĩ lỗ thứ phát

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Lê Phạm Hoài An - MS: 0017-130

Ngày sinh: 10-11-2015

Loại bệnh chữa trị: Thất phải 2 đường ra, Thông liên nhĩ, thông liên thất

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Lê Minh Thư - MS: 0017-129

Ngày sinh: 29-09-2015

Loại bệnh chữa trị: Thất phải 2 đường ra, Thông liên nhĩ, thông liên thất

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Trần Nguyễn Anh Ngọc - MS: 0017-128

Ngày sinh: 19-10-2011

Loại bệnh chữa trị: Màng ngăn dưới van động mạch chủ

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Diêm Thị Yến Vy - MS: 0017-127

Ngày sinh: 16-02-2005

Loại bệnh chữa trị: Kênh nhĩ thất toàn phần, không lỗ van động mạch phổi

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Từ Tiểu Kha - MS: 0017-126

Ngày sinh: 01-07-2012

Loại bệnh chữa trị: Còn ống động mạch đã đóng

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Nguyễn Đinh An - MS: 0017-125

Ngày sinh: 12-12-2016

Loại bệnh chữa trị: Tâm nhĩ độc nhất, thất phải 2 đường ra

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm

Tống Lê Thái Bình - MS: 0017-124

Ngày sinh: 05-04-2016

Loại bệnh chữa trị: Hẹp đường ra thất phải

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành

Đọc thêm
Page(s): 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư