Danh sách các bé yêu sắp được mổ tim

Phan Tường Thắng

Bệnh viêm động mạch Takayasu

Đọc thêm

Hoa Hướng Dương

Bệnh viêm động mạch Takayasu

Đọc thêm

Lê Nguyễn Quang Duy

Thân chung động mạch

Đọc thêm

Phan Tường Thắng

Thân chung động mạch

Đọc thêm
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư