Tài trợ xã hội - Tài trợ giáo dục

Trường Huỳnh Văn Lũy tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 

 

                                                                 Khách vào tham quan phòng học ngày Khánh thành.

 

                                                                                              Bảng lưu niệm.

 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư