Tài trợ xã hội - Tài trợ giáo dục

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, được xây dựng và hoàn thành năm 1996

 

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương khi mới xây dựng xong.

Ông Huỳnh Uy Dũng và các giáo viên trường Hùng Vương.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương hiện tại.

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư