Tài trợ xã hội - Tài trợ y tế

Tài trợ phẫu thuật tim cho 6 trẻ em của tỉnh Bình Dương

  Tài trợ Phẫu thuật tim.

1. Nguyễn Đình Anh Khôi: Sinh năm 2012, hiện ngụ tại khu phố Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.

2. Phạm Thái Dương: Sinh năm 2013 tại khu phố Bình Đức 3, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.

3. Nguyễn Tâm: Sinh năm 2013, hiện ngụ tại Tân Lập, Tân Uyên, Bình Dương.

4. Trần Thị Hoàng Kim: Sinh năm 2011, hiện ngụ tại Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.

5. Lê Đậu Ngọc Lan: Sinh năm 2012 hiện ngụ tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

6. Nguyễn Thị Hà: Sinh năm 1997, hiện ngụ tại xã Long Hoa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Đình Anh Khôi Phạm Thái Dương
   
Nguyễn Tâm Trần Thị Hoàng Kim
   
Lê Đậu Ngọc Lan Nguyễn Thị Hà
Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư