Tài trợ xã hội - Tài trợ y tế

Tài trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em

 

 
 
Ký kết văn bản Thỏa thuận giữa bà Nguyễn Phương Hằng đại diện Quỹ từ thiện 
Hằng Hữu và ông Hoàng Văn Tiến – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Vào ngày 18/12, tại TP.HCM, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) và bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) đã ký “Thỏa thuận tài trợ giữa Công ty CP Đại Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam”. Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chia sẻ: “Từ khi Quỹ được thành lập đến nay đã hơn 20 năm, có thể nói đây là lần đầu tiên, một nhà hảo tâm đã tài trợ số tiền lớn đến như vậy cho Quỹ (50 tỷ đồng), đặc biệt là tài trợ chỉ trong một thời gian rất ngắn (3 năm).”

 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư