Tài trợ xã hội - Tài trợ giáo dục

Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung – Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

 

Lễ khởi công xây dựng trường.
Trường trong giai đoạn hoàn thành.
 
Trường Quang Trung ngày khánh thành.

Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư