Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Từ Tiểu Kha - MS: 0017-126

Ngày sinh: 01-07-2012

Loại bệnh chữa trị: Còn ống động mạch đã đóng

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  Ấp Sơn Quy A, Tân Trung, Gò Công, Tiền Giang
Địa chỉ hiện tại:  Ấp Sơn Quy A, Tân Trung, Gò Công, Tiền Giang
Tỉnh/ thành phố:  Tiền Giang    
Họ tên cha:  Từ Công Minh Họ tên mẹ:  Lê Thị Nga
Ngày nhập viện: 05-05-2017 Số điện thoại:  01689807428
Ngày xuất viện: 12-05-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư