Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Nguyễn Đinh An - MS: 0017-125

Ngày sinh: 12-12-2016

Loại bệnh chữa trị: Tâm nhĩ độc nhất, thất phải 2 đường ra

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  143, đường 3/4, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa
Địa chỉ hiện tại:  143, đường 3/4, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa
Tỉnh/ thành phố:  Khánh Hòa    
Họ tên cha:  Nguyễn Lưu Vin Họ tên mẹ:  Đinh Thị Cẩm Tú
Ngày nhập viện: 28-03-2017 Số điện thoại:  0934875679
Ngày xuất viện: 19-04-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư