Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Lê Minh Thư - MS: 0017-129

Ngày sinh: 29-09-2015

Loại bệnh chữa trị: Thất phải 2 đường ra, Thông liên nhĩ, thông liên thất

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  Tân Định, Tân Thủy, Ba Tri
Địa chỉ hiện tại:  Tân Định, Tân Thủy, Ba Tri
Tỉnh/ thành phố:  Bến Tre    
Họ tên cha:  Lê Văn Phương Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Thanh
Ngày nhập viện: 29-03-2017 Số điện thoại:  01638832225
Ngày xuất viện: 11-05-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư