Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Trần Nguyễn Anh Ngọc - MS: 0017-128

Ngày sinh: 19-10-2011

Loại bệnh chữa trị: Màng ngăn dưới van động mạch chủ

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  Gò Tre, Long Thuận, Gò Công
Địa chỉ hiện tại:  Gò Tre, Long Thuận, Gò Công
Tỉnh/ thành phố:  Tiền Giang    
Họ tên cha:  Trần Duy Phú Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày nhập viện: 27-03-2017 Số điện thoại:  0906427311
Ngày xuất viện: 14-04-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư