Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Tống Lê Thái Bình - MS: 0017-124

Ngày sinh: 05-04-2016

Loại bệnh chữa trị: Hẹp đường ra thất phải

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  Bình Khanh, Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình
Địa chỉ hiện tại:  Bình Khanh, Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình
Tỉnh/ thành phố:  Ninh Bình    
Họ tên cha:  Tống Đức Thịnh Họ tên mẹ:  Lê Thị Lan
Ngày nhập viện: 15-03-2017 Số điện thoại:  0974677520
Ngày xuất viện: 20-04-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư