Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Lê Phạm Hoài An - MS: 0017-130

Ngày sinh: 10-11-2015

Loại bệnh chữa trị: Thất phải 2 đường ra, Thông liên nhĩ, thông liên thất

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  Ấp Thuận, Dưỡng Điềm, Châu Thành
Địa chỉ hiện tại:  Ấp Thuận, Dưỡng Điềm, Châu Thành
Tỉnh/ thành phố:  Tiền Giang    
Họ tên cha:  Lê Duy Phương Họ tên mẹ:  Phạm Thị Lệ Huỳnh
Ngày nhập viện: 25-05-2017 Số điện thoại:  01683155634
Ngày xuất viện: 16-06-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư