Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Diêm Thị Yến Vy - MS: 0017-127

Ngày sinh: 16-02-2005

Loại bệnh chữa trị: Kênh nhĩ thất toàn phần, không lỗ van động mạch phổi

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  Bản Tân, La Phìn, Chư Prông, Gia Lai
Địa chỉ hiện tại:  Bản Tân, La Phìn, Chư Prông, Gia Lai
Tỉnh/ thành phố:  Gia Lai    
Họ tên cha:  Diêm Đăng Thanh Họ tên mẹ:  Đỗ Thị Yến
Ngày nhập viện: 14-03-2017 Số điện thoại:  01685894199
Ngày xuất viện: 19-04-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư