Bệnh nhân đã hoàn thành điều trị

Bùi Văn Tiến - MS: 0017-123

Ngày sinh: 13-09-2015

Loại bệnh chữa trị: Hẹp van động mạch phổi

Bệnh viện:

Tình trạng hồ sơ: Hoàn thành


Nơi đăng ký thường trú:  Thuận Hỏa Lợi, Thuận Phú, Bình Phước
Địa chỉ hiện tại:  Thuận Hỏa Lợi, Thuận Phú, Bình Phước
Tỉnh/ thành phố:  Bình Phước    
Họ tên cha:  Bùi Văn Tư Họ tên mẹ:  Trần Thị Thúy Diễm
Ngày nhập viện: 30-03-2017 Số điện thoại:  01212899820
Ngày xuất viện: 21-04-2017

Ghi chú: 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư